Login

Udforsk, lær, og skab


Aalborg Universitet Esbjerg er en dynamisk uddannelsesinstitution, der kombinerer det akademisk med det praksisnære. Universitetet tilbyder en bred vifte af professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser inden for områder som ingeniørfag, energi, kemi, bioteknologi og mange andre. Campus i Esbjerg har topmoderne undervisningslokaler, laboratorier og et inspirerende studiemiljø, der fremmer både det faglige arbejde og det sociale studiemiljø.

Aalborg Universitet Esbjerg er kendt for at have en masse problemorienterede projektarbejde, som giver dig rig mulighed for at anvende din teoretiske viden i virkelighedsnære projekter. Her vil du møde engagerede underviser som med et stærkt fokus på innovation og forskning skaber et dynamisk læringsmiljø, hvor du vil blive fagligt udfordret og inspireret.

Samvær og fællesskab


Studielivet på Aalborg Universitet Esbjerg er en god kombination af akademisk udfordring og socialt samvær. Campusmiljøet opfordrer dig til at engagere dig i en bred vifte af aktiviteter, fra spændende foredrag til klubarrangementer, der både fremmer det faglige og sociale.

I fredagsbaren Smuthullet kan du virkelig få god mulighed for at have det sjovt med dine studievenner, som ofte afholder aktiviteter, fester og hyggelige stunder.

Uden for campus er du et stenkast fra Erhvervsakademiet Sydvest og Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg, hvor udendørs faciliteter skaber fællesskab på tværs. Her møder du store græsområder, basketboldbane og en volleyballbane til fri afbenyttelse samtidigt med en placering i hjertet af Esbjerg midtby.

Professionsbachelor-uddannelser

Aalborg Universitet Esbjergs professionsbacheloruddannelser åbner dørene til en praktisk og målrettet uddannelse.

Disse uddannelser er skræddersyet til at forberede dig til specifikke karrierer inden for områder som ingeniørvirksomhed, sundhedsvidenskab, den grønne omstilling og meget mere.

Med et stærkt fokus på at kombinere teoretisk viden med praktiske færdigheder tilbyder  professionsbacheloruddannelserne en virkelighedsnær tilgang til uddannelse.

Gennem engagerende undervisning, praktikophold og projektarbejde bliver du rustet til at møde udfordringerne i din fremtidige profession.

Byggeri og Anlæg, Diplomingeniør

Uddannelsen kombinerer teoretisk viden med praktiske færdigheder inden for bygningsdesign og anlægsarbejde.

Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at forstå og deltage i komplekse byggeprojekter, fra planlægning til udførelse.

Gennem teoretisk undervisning og praktiske projekter får du mulighed for at anvende din viden inden for konstruktion, design og bæredygtige løsninger.

Uddannelsen skaber en solid platform for at forstå og bidrage til udviklingen af fremtidens bygge- og anlægsprojekter.

Studiestart: September

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Bæredygtig energiteknik, Diplomingeniør

Uddannelsen kombinerer teoretisk viden med praktisk ekspertise inden for bæredygtig energi.

Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at tackle nutidens og fremtidens energiudfordringer.

Gennem teoretisk undervisning og praktiske projekter får du hands-on erfaring med vedvarende energikilder, energieffektivitet og innovative teknologier.

Uddannelsen skaber en solid platform for at forstå og anvende bæredygtige energiløsninger og forbereder dig til at spille en central rolle i den grønne omstilling.

Studiestart: September

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Kemi og bioteknologi, Diplomingeniør

Uddannelsen kombinerer teoretisk viden inden for kemi og bioteknologi med praktiske færdigheder.

Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at forstå og anvende kemiske og biotekniske metoder i forskellige industrielle sammenhænge.

Gennem teoretisk undervisning og laboratoriearbejde får du hands-on erfaring med at designe og optimere kemiske og biotekniske processer.

Uddannelsen skaber en solid platform for at forstå og bidrage til udviklingen af innovative løsninger inden for kemi og bioteknologi.

Studiestart: September

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Maskinteknik, Diplomingeniør

Uddannelsen kombinerer teoretisk viden med praktisk ekspertise inden for maskinteknik og ingeniørfag.

Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at forstå og håndtere komplekse maskintekniske udfordringer.

Gennem teoretisk undervisning og praktiske projekter får du mulighed for at anvende din viden inden for konstruktion, produktion og vedligeholdelse af maskiner.

Uddannelsen skaber en solid platform for at forstå og bidrage til udviklingen af avanceret maskinteknologi og forbereder dig til en karriere inden for ingeniørfag.

Studiestart: September

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde udgør en essentiel del af læringsmetoden på Aalborg Universitet Esbjerg. På bacheloruddannelserne integreres en praktisk tilgang til læring, hvor du bliver involveret i virkelighedsnære og komplekse projekter. Gennem samarbejde i grupper får du mulighed for at dele viden og udvikle dine teamwork- og kommunikationsfærdigheder.

Projekterne er nøje udformet for at afspejle virkelige udfordringer og kompleksiteter inden for dit specifikke fagområde. Dette giver dig chancen for at omsætte teoretisk viden til praktisk anvendelse og skabe en forbindelse mellem klasseundervisning og virkeligheden. Gruppe- og projektarbejde går ud over blot at fordybe din forståelse af fagstoffet; det stimulerer også kritisk tænkning og evnen til at løse problemer.

Deltagelse i disse projekter hjælper dig med at udvikle færdigheder som samarbejde, projektledelse og effektiv kommunikation. Denne tilgang til læring understreger betydningen af teamwork og forbereder dig til at træde ind på arbejdsmarkedet med en solid kombination af teoretisk viden og praktisk erfaring.

Bacheloruddannelser

Aalborg Universitet Esbjergs bacheloruddannelser præsenterer en hands-on og målrettet tilgang til uddannelse, der åbner dørene til konkret karriereforberedelse.

Disse uddannelser er skræddersyede med det formål at ruste dig til specifikke karrierer inden for områder som energi, bioteknologi, industri og mere.

Ved at lægge vægt på at integrere teoretisk viden med praktiske færdigheder tilbyder bacheloruddannelserne en holistisk tilgang til uddannelse.

Gennem engagerende undervisning, praktikophold og projektarbejde bliver du udstyret til at imødegå udfordringerne i din kommende profession.

Applied Industrial Electronics

Uddannelsen kombinerer teori og praksis inden for elektronik og industrielle anvendelser.

Du får avanceret viden inden for elektronik, styringssystemer og automatisering.

Gennem praktiske projekter og laboratoriearbejde opnår du hands-on erfaring med at implementere elektroniske løsninger i virkelige industrielle miljøer.

En solid platform til at forstå og anvende elektronik i industrien skabes gennem dette program.

Studiestart: September

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Chemical Engineering and Biotechnology

Uddannelsen kombinerer avanceret viden inden for kemi, ingeniørfag og bioteknologi.

Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at håndtere komplekse udfordringer inden for kemisk ingeniørarbejde og bioteknologiske processer.

Gennem teori og praktiske projekter udvikler du færdigheder inden for design og optimering af kemiske og biotekniske processer.

Uddannelsen forbereder dig til ledende roller inden for innovation og bæredygtig udvikling.

Studiestart: September

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Energi

Uddannelsen kombinerer teoretisk viden med praktisk ekspertise inden for energiteknik.

Uddannelsen fokuserer på at udstyre dig med avanceret viden inden for vedvarende energi, energioptimering og bæredygtige teknologier.

Gennem teoretisk undervisning og praktiske projekter får du hands-on erfaring med at løse aktuelle udfordringer inden for energibranchen.

Uddannelsen skaber dermed en solid platform for at forstå og anvende energiteknik i praksis og forbereder dig til at bidrage til den grønne omstilling.

Studiestart: September

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Øverige

AAU

Studieliv

Læs mere

AAU

Forskning

Læs mere

AAU

Samarbejde

Læs mere

Kandidatuddannelser

Aalborg Universitet Esbjergs kandidatuddannelser åbner dørene til specialiseret og avanceret viden på tværs af en bred vifte af fagområder.

Disse kandidatuddannelser er skræddersyede til at udfordre og fordybe din forståelse inden for din valgte disciplin, samtidig med at de forbereder dig til komplekse udfordringer inden for dine specifikke industrielle eller faglige områder.

Gennem en kombination af teoretisk undervisning, praktiske projekter og i nogle tilfælde praktikophold, skaber kandidatuddannelserne en dynamisk læringsoplevelse.

Du får mulighed for at samarbejde med erfarne forskere og eksperter inden for deres felt, hvilket giver dig en unik indsigt og erfaring.

 

Advanced Power Electronics

Uddannelsen kombinerer avanceret viden inden for elektronik og energiteknik. Du uddannes til at forstå og implementere komplekse energikonverteringssystemer gennem teoretisk undervisning og praktiske laboratorieprojekter. Uddannelsen giver en solid platform for at bidrage til udviklingen af avancerede energiløsninger og forbereder dig til ledende roller inden for effektsektoren.

Studiestart: September 

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Bioengineering, Civilingeniør

Uddannelsen forener avanceret viden inden for bioteknologi og ingeniørfag. Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at integrere ingeniørprincipper med biologiske systemer. Gennem teoretisk undervisning og praktisk erfaring i laboratoriemiljøer lærer du at udvikle innovative løsninger inden for bioteknologiske og bioingeniørfaglige områder. Uddannelsen giver en solid platform for at forstå og deltage i komplekse bioteknologiske projekter og forbereder dig til ledende roller inden for bioingeniørbranchen.

Studiestart: September 

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Chemical Engineering, Civilingeniør

Uddannelsen forener avanceret viden inden for kemi og ingeniørfag. Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at forstå og anvende kemiske processer i industrielle og miljømæssige sammenhænge. Gennem teoretisk undervisning og praktisk erfaring lærer du at designe, styre og optimere kemiske processer. Uddannelsen giver en solid platform for at deltage i udviklingen af bæredygtige kemiske løsninger og forbereder dig til ledende roller inden for kemisk ingeniørarbejde.

Studiestart: September 

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Intelligent Reliable Systems, Civilingeniør

Uddannelsen forener avanceret viden inden for elektronik, datalogi og maskinteknik. Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at designe og implementere intelligente og pålidelige systemer. Gennem teoretisk undervisning og praktiske projekter får du hands-on erfaring med avancerede teknologier som kunstig intelligens og pålidelighedsingeniørarbejde. Uddannelsen skaber en solid platform for at forstå og anvende innovative løsninger inden for intelligente og pålidelige systemer og forbereder dig til komplekse udfordringer inden for teknologibranchen.

Studiestart: September 

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Risk and Safety Management

Uddannelsen kombinerer avanceret viden inden for ingeniørfag og risikostyring. Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at forstå og håndtere risici og sikkerhed i komplekse tekniske systemer. Gennem teoretisk undervisning og praktiske projekter lærer du at identificere, vurdere og styre risici effektivt. Uddannelsen skaber en solid platform for at forstå og anvende avancerede metoder inden for risikostyring og sikkerhedsingeniørarbejde, og den forbereder dig til at lede og rådgive om sikkerhedsspørgsmål på tværs af industrier.

Studiestart: September 

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Structural Design and Analysis

Uddannelsen kombinerer avanceret viden inden for ingeniørfag og strukturanalyse. Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at designe og analysere komplekse konstruktioner og infrastrukturer. Gennem teoretisk undervisning og praktiske projekter får du hands-on erfaring med avancerede teknikker inden for strukturdesign og -analyse. Uddannelsen skaber en solid platform for at forstå og anvende innovative løsninger inden for strukturteknik og forbereder dig til ledende roller inden for bygge- og konstruktionssektoren.

Studiestart: September 

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Uddannelsen kombinerer avanceret viden inden for energiteknik og bæredygtighed. Uddannelsen fokuserer på at uddanne dig til at forstå og implementere bæredygtige energiløsninger. Gennem teoretisk undervisning og praktisk erfaring i projekter får du hands-on erfaring med vedvarende energikilder, energieffektivitet og innovative teknologier. Uddannelsen skaber en solid platform for at forstå og anvende bæredygtige energiløsninger og forbereder dig til at lede og drive fremtidens bæredygtige energiprojekter.

Studiestart: September 

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Få et indbilk i dit kommende studieliv

Har du planer om at starte på din drømmeuddannelse i Esbjerg? 

Hos E.1 har vi skabt et inspirerende sted for dig som studerende. At være ny studerende, hvad enten du er ny i byen eller har boet her i flere år, så kan det være svært at kende til alle dine muligheder. Det er her, vi kommer ind i billedet! 

Vi hjælper dig nemlig med at finde hoved og hale i alt, når du bliver en del af Esbjergs studieliv. 

Beer tasting event at Esbjerg Streetfood
Beer tasting event at Esbjerg Streetfood
Bingo event at Esbjerg Streetfood
Bingo event at Esbjerg Streetfood

Trivsel i fokus

Studievejledningen ved Aalborg Universitet Esbjerg er dedikeret til at støtte dig i din akademiske rejse og sikre, at du får mest muligt ud af din uddannelse. Deres erfarne studievejledere står til rådighed for at besvare spørgsmål, give vejledning om studieplanlægning og hjælpe med at løse eventuelle udfordringer, som du kan støde på undervejs.

Studievejledningen tilbyder individuelle samtaler, hvor du kan drøfte dine mål, udfordringer og interesseområder. Derudover arrangeres der løbende workshops og informationsmøder for at styrke dine kompetencer og viden om studielivet.

Uanset om det drejer sig om valg af fag, planlægning af studieforløb eller håndtering af studiepres, er studievejledningen klar til at skabe et støttende og oplysende miljø for dig. Deres mål er at sikre, at du trives og når dit fulde potentiale på Aalborg Universitet Esbjerg. Studievejledernes engagement og viden skaber trygge rammer for dig, der ønsker at navigere og maksimere din akademiske oplevelse.

Faciliteter

På Aalborg Universitet i Esbjerg får du mulighed for at arbejde i veludstyrede undervisningslokaler, avancerede laboratorier og teknologiske ressourcer muliggør praktisk anvendelse af teoretisk viden.

Campusområdet er designet med fokus på trivsel og inkluderer biblioteket som en central kilde til viden. AAU Esbjergs dynamiske arkitektur og sociale zoner skaber en engagerende studieomgivelse, hvor fællesskab og samarbejde trives.

Styrk dine fremtidsmuligheder

Med E.1 bygger vi bro mellem studerende og virksomheder med en lang række initiativer. Alle vores programmer kan findes på den digitale E.1-platform, hvor du kan møde og interagere med områdets virksomheder og få adgang til studiejobs, praktikpladser og projektsamarbejder.

Mentorprogram – Education Esbjerg (Foto: Christer Holte/Education Esbjerg).

Nyheder

Læs de seneste nyheder her!

Studiebolig

21 maj 2024

“Her er der bare en lækker udsigt over Esbjerg”.

Er du også ved at flytte hjemmefra eller på udkig efter en studiebolig? Det kan godt være overvældene og en jungle at finde frem til dit næste hjem. Derfor har vi taget ud til kommende og nuværende studerende i Esbjerg for at få lidt inspiration.

Studiebolig

21 maj 2024

“Jeg kan se lige over til mit supermarked”.

Er du på jagt efter en studiebolig? Det kan være en boligjungle at finde det helt rette hjem til at starte dit nye kapitel som studerende. Derfor har vi fundet lidt inspiration fra en nuværende studerende.

Studiebolig

21 maj 2024

“Der er ikke havudsigt, men det er rimelig centralt”.

Hvordan finder man en studiebolig til en overkommelige pris og tæt på studiet? Her kan du hører om Karolines overvejelser ift. valg af bolig, og hvad det betød for hende at flytte ind i god tid.

Kongekampen

13 maj 2024

Kongekampen 2024

Underneath the radiant sun, 300 students gathered at Kongekampen. Dodgeball battles ensued amidst laughter and cheers, as friendships blossomed. In this perfect weather, camaraderie flourished, making Kongekampen an unforgettable celebration of student life.

E ducation nergy