Login

Vi ved, at man lærer meget mere, når man bruger sin teoretiske viden i virkeligheden. Derfor har vi skabt en række initiativer indenfor virksomhedssamarbejde, der sikrer, at vores studerende får erfaring med at omsætte teori til praksis allerede under uddannelsen. Det skaber stor værdi for den studerende, for de virksomheder, der er involveret — og for samfundet omkring os. Vores fokus på praksislæring bygger bro mellem akademisk viden og de faktiske udfordringer i samfundet. 

Danmarks bedste virksomhedssamarbejde

E.1 vil de kommende år udbygge samarbejdet mellem studerende og virksomheder med en lang række initiativer. Alle vores programmer kan findes på den digitale E.1-platform, hvor studerende kan møde og interagere med områdets virksomheder og få adgang til studiejobs, praktikpladser og projektsamarbejder.

Mentorprogram

Med en personlig mentor fra erhvervslivet tilbyder vi studerende en naturlig overgang fra studierne til arbejdslivet gennem nærværende samtaler om livet, uddannelse og karriere.

Mentorsessionerne tager udgangspunkt i de emner, der er betydningsfulde for den studerende som for eksempel specialeforberedelse, drømmejobbet, karriere eller efteruddannelsesmuligheder.

Studerende og mentorer matches på baggrund af uddannelse, branche og ønsker til sparring. Over 100 studerende har allerede været en del af programmet.

Læs her, hvis du har lyst til at vide mere.

Company Partnership

Company Partnership programmet er et ekstraordinært, individuelt tilrettelagt forløb, der giver mulighed for at opbygge erhvervsmæssige erfaringer i samarbejde med en virksomhed – sideløbende med den akademiske undervisning.

Tidligt i studieforløbet bliver den studerende matchet med en virksomhed, som de følger igennem hele deres uddannelse via en kombination af studiejob, praktikophold og en tilknyttet mentor.

Via et Company Partnership-forløb vil den studerende få erfaring i at arbejde i en professionel kontekst, formidle indlært viden og give og modtage feedback. Virksomhederne får adgang til en stærk talent-pipeline og muligheden for at udnytte den nyeste akademiske viden inden for det pågældende område.

Graduate Program

Vi tilbyder et unikt graduate-program, hvor nyuddannede får mulighed for at kickstarte karrieren i samarbejde med en række virksomheder og offentlige myndigheder i Sydvestjylland baseret på faglige og personlige kompetencer.

Programmet består af et to-årigt forløb, hvor man som graduate roterer mellem to forskellige virksomheder og dermed oplever forskellige opgaver og arbejdskulturer. Samtidig bliver man en del af et fælles graduate-hold på tværs af virksomheder med henblik på teambuilding, netværksaktiviteter og kursusforløb.

Læs mere her

 

Inspirational Talk

Som studerende på en videregående uddannelse får man, sammen med vores partnervirksomheder, mulighed for at blive inspireret gennem oplæg og foredrag af tænkere, erhvervsledere og den inspirerende ”nørd” om tidens nyeste trends, erfaringer og livets op-og nedture.

The Toolbox

Med The Toolbox får de studerende adgang til konkrete erhvervsrettede værktøjer, der kan supplere deres akademiske undervisning på studiet og bidrage til en lettere overgang til arbejdslivet efter endt uddannelse.

De konkrete værktøjer har bl.a. til formål at understøtte den praktiske læring i forbindelse med virksomhedsophold og studiejobs og kan omfatte alt fra basisværktøjer (Excel, Powerpoint, Python), kommunikation og formidling til entreprenørskab, projektledelse og facilitering.

Undervisningsformen er som udgangspunkt hybrid med både fysiske og virtuelle kurser (fx Virtual Reality) og kan involvere gæsteforelæsere fra erhvervslivet (både ind- og udland), der bidrager til at perspektivere værktøjernes anvendelse i cases fra den virkelige verden.

Kontakt

Virksomhedssamarbejde og E.1-programudvikling
HR AND TALENT DEVELOPMENT MANAGER

Heidi Albeck Jessen

HR AND TALENT DEVELOPMENT MANAGER

+45 30 22 11 48
haj@educationesbjerg.com

E ducation nergy