Login

Om E.1

E.1 er et helt nyt uddannelseskoncept, der med globalt udsyn, højt ambitionsniveau og øje for det hele menneske, gentænker uddannelsernes rolle og format.

Læs om visionen

Online Student Career Day 2023

Vil du blive klogere på dine personlige værdier, styrker og svagheder og, hvordan du bruger dem aktivt i din hverdag, under din uddannelse eller i forbindelse med nuværende og fremtidig jobsøgning? Vil du have inspiration til, hvordan du former og kickstarter din karriere? Så skal du med til “Student Career Day 2023”.

Uddannelse til fremtiden

Morgendagen efterspørger færdiguddannede unge, der kan arbejde sammen på tværs. E.1 er en nytænkende digital uddannelsesplatform, der fremmer trivsel, fællesskab og læring.

Trivsel

Læs mere

Digitalisering

Læs mere

Virksomheds­samarbejde

Læs mere
En vision for et nyt vartegn for Esbjerg. Visualisering: BIG.
Sådan kan en ny bydel og campusområde for alle se ud. Visualisering: BIG.
Stemning ved marinaen. Visualisering: BIG.
En bæredygtig bygning. Visualisering: BIG.
Den store trappe leder op til taget, og forbinder etagerne på tværs. Visualisering: BIG.
Rum for fællesskaber. Visualisering: BIG.
Rum for refleksion. Visualisering: BIG.

Ny Jura uddannelse på SDU Esbjerg

Den nye jurauddannelse på SDU Esbjerg er blevet til i tæt samarbejde mellem private og offentlige juridiske arbejdspladser i Sydvestjylland, jurastudiet på SDU og Education Esbjerg.

Til september 2023 optages op til 50 nye studerende på 1. semester på Jurastudiet – SDU Esbjerg.

Læs mere

Ny PtX uddannelse undersøges

Aalborg Universitet arbejder sammen med Education Esbjerg og lokale samarbejdspartnere på at etablere en ny kandidatretning inden for Power to X og grønne brændstoffer i Esbjerg.

Kandidaten er en ny specialisering under civilingeniøruddannelsen i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) og bygger på AAU’s meget anerkendte problembaserede læringsmodel.

Læs mere

Ny cand.merc profil

Erhvervslivet i Esbjerg har behov for specialister i grøn omstilling og bæredygtighed. Education Esbjerg, SDU og en række virksomheder er derfor i gang med en ny uddannelsessatsning, der skal give fremtidens cand. merc.’ere kompetencerne til at løfte den opgave. Her kan flere elementer fra E.1 blive vigtige elementer.

Læs mere

Seneste nyheder og pressedækning

Nyheder

27 March 2023

Student Career Day 2023

Vil du blive klogere på dine personlige værdier, styrker og svagheder og, hvordan du bruger dem aktivt i din hverdag, under din uddannelse eller i forbindelse med nuværende og fremtidig jobsøgning? Vil du have inspiration til, hvordan du former og kickstarter din karriere? Så skal du med til “E.1 Student Career Day 2023”.

Video

17 November 2022

Som nyuddannet fik Lars-Eric sit første job gennem mentorprogrammet

Lars-Eric er nu ansat ved Qubiqa som software engineer – et job han landede gennem mentorprogrammet, hvor han blev matchet med Palle Lau Nordtorp, mechanical engineer fra Qubiqa.

Video

29 August 2022

Ambitiøse mål, kræver ambitiøse planer. Visionen for E.1 – udviklet af Education Esbjerg

Med E.1. uddannelseskonceptet har Education Esbjerg en vision om at tænke uddannelse på en hel ny måde ved at sætte fokus på trivsel, virksomhedssamarbejde og digitalisering.

Nyheder

25 August 2022

Se billederne fra eftermiddagens præsentation af E.1 uddannelseskonceptet

Senere på dagen d. 23. august stod den på endnu en fantastisk ’offentliggørelse’ af E.1 uddannelseskonceptet, da vi bød omkring 200 gæster velkommen til afterrelease event hos Semco Maritime.

Om E.1 og Education Esbjerg

Education Esbjerg står bag E.1 og har eksisteret siden januar 2020. Vi arbejder for at få flere uddannelsespladser og flere studerende i Sydvestjylland med Esbjerg som det naturlige centrum. Vi arbejder også med tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

E ducation nergy