Login

Erhvervsakademi Sydvest er en førende uddannelsesinstitution, der dedikerer sig til at levere høj kvalitet inden for uddannelser. Med en bred vifte af akademi- og professionsbacheloruddannelser tilbyder akademiet et værdifuldt læringsmiljø for dig, der ønsker at forberede sig til en succesrig karriere.

Tag teori til praksis og udforsk mulighederne

Erhvervsakademi SydVest er kendt for at kombinere teoretisk viden med praktisk træning, som gør dig klar til at tackle udfordringerne i det virkelige erhvervsliv. Her får du erfarne undervisere og fagfolk med en finger på pulsen, når det kommer til det lokale erhvervsliv.

Erhvervsakademi Sydvest prioriterer et dynamisk studiemiljø med fokus på samarbejde og interaktion. De har 10 år i træk haft landets bedste studietilfredshed blandt deres studerende.

Få en rundvisning af EASV Esbjerg

Studiemiljø

Når det handler om undervisning, er nærhed og engagement nøgleord som du finder på Erhvervsakademiet. Deres undervisere er tæt på dig, og i deres klasselokaler, hvor der typisk er mellem 20 og 30 studerende, får du en personlig oplevelse. Her er din forståelse vigtig, så der er altid mulighed for at få hjælp og stille spørgsmål.

Undervisningen er dynamisk og varieret. Ofte kombineres korte oplæg fra underviseren med praktisk opgaveløsning. Mange undervisere benytter også flipped classroom-metoden, hvor du forbereder dig derhjemme ved at se en video med undervisning, og derefter diskuterer og løser opgaver i klassen.

Når du ikke har undervisning, så er campus åben for samarbejde og studiearbejde. Der er gode faciliteter, hvor du kan sidde og arbejde sammen med dine studiekammerater, skabe forbindelser og dele idéer.

Erhvervsakademi-uddannelser

Erhvervsakademi SydVest er en pulserende uddannelsesinstitution, der tilbyder en bred vifte af erhvervsakademiuddannelser skræddersyet til at imødekomme nutidens og fremtidens krav på arbejdsmarkedet.

Med fokus på praktisk anvendelse af viden og tæt samarbejde med erhvervslivet giver EASV Esbjerg dig en unik mulighed for at opbygge både tekniske og erhvervsmæssige færdigheder.

Uddannelsesporteføljen spænder over områder som byggeri, teknologi, finans, service, salg, marketing og medier. Gennem innovative undervisningsmetoder og engagement i aktuelle erhvervsspørgsmål rustes du til at træde ind i arbejdslivet med en værdifuld kombination af teoretisk viden og praktisk erfaring.

EASV Esbjerg adskiller sig ved at tilbyde en dynamisk læringsoplevelse, hvor undervisningen ikke kun foregår i klasseværelset, men også integreres i praktikophold og projektsamarbejder med lokale virksomheder.

Dette sikrer, at du ikke blot forstår teorien bag deres fag, men også får mulighed for at anvende den i virkelige arbejdssituationer.

Byggetekniker

Byggeteknikeruddannelsen er din vej til en spændende karriere inden for bygge- og anlægssektoren. Uddannelsen kombinerer teknisk viden med praktisk erfaring og fokuserer på at uddanne kompetente byggeteknikere.

Du lærer at planlægge, koordinere og gennemføre byggeprojekter med hands-on træning og evnen til at håndtere udfordringer inden for konstruktion og design. Uddannelsen styrker også samarbejdsevner med interessenter som arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Med fokus på bæredygtighed og moderne byggeteknik er uddannelsen skræddersyet til at imødekomme branchens behov og forberede dig til at bidrage positivt til fremtidens byggeprojekter.

Studiestart: Januar/August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Datamatiker

Datamatikeruddannelsen åbner dørene til en spændende karriere inden for IT. Uddannelsen fokuserer på at kunne navigere i den hurtigt udviklende teknologibranche.

Du får en kombination af teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for softwareudvikling, systemimplementering, webteknologi og databaser. Uddannelsen integrerer læring gennem virkelige projekter, hvilket giver mulighed for praktisk anvendelse af færdigheder.

Datamatikeruddannelsen forbereder dig til at være proaktiv problemløser og kreativ tænker inden for IT.

Studiestart: August

Sprog: Dansk/Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Driftsteknolog offshore

Driftsteknologuddannelsen inden for offshore-teknologi åbner dørene til en spændende karriere i energi- og offshoreindustrien. Uddannelsen fokuserer på  at håndtere komplekse udfordringer i offshoremiljøet.

Du får en kombination af teoretisk viden og praktisk træning inden for driftsprocesser, sikkerhed, vedligeholdelse og regulering i offshoreindustrien. Uddannelsen inkluderer hands-on erfaring med avanceret teknologi og udstyr brugt i offshore miljøet.

Driftsteknologuddannelsen forbereder dig til at være teknisk specialist og effektiv beslutningstager.

Studiestart: August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

El-installatør

Elinstallatøruddannelsen er din vej til en karriere inden for elbranchen. Uddannelsen uddanner dig til at håndtere elektriske installationer og løse udfordringer inden for energisektoren.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning i elektriske systemer, installationsteknikker, energieffektivitet og sikkerhed. Uddannelsen inkluderer hands-on erfaring med moderne eludstyr og værktøjer.

Elinstallatøruddannelsen fokuserer på at forberede dig til at være  inden for elbranchen, med evnen til at håndtere installationer, fejlfinding og vedligeholdelse.

Studiestart: August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Energiteknolog

Energiteknologuddannelsen er din vej ind i energisektoren. Uddannelsen uddanner dig til at håndtere udfordringer inden for bæredygtig energiproduktion og -forvaltning.

Du får teoretisk viden og praktisk træning i energisystemer, vedvarende energikilder, energieffektivitet og bæredygtig teknologi. Uddannelsen inkluderer også praktisk erfaring med avanceret udstyr og simuleringsværktøjer inden for energisektoren.

Energiteknologuddannelsen fokuserer på at forberede dig til at være nøglespiller i overgangen til grøn energi.

Studiestart: August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Finansøkonom

Finansøkonomuddannelsen er din adgang til den spændende verden af økonomi og finans. Uddannelsen uddanner dig til at kunne navigere i komplekse økonomiske sammenhænge og træffe velinformerede beslutninger.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for økonomiske principper, investeringsstrategier, regnskabsanalyse og finansiel rådgivning. Uddannelsen inkluderer også praktiske øvelser og projekter for at anvende færdigheder i virkelige forretningscases.

Finansøkonomuddannelsen fokuserer på at forberede dig til at forstå og håndtere komplekse finansielle udfordringer. T

Studiestart: August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Markedsføringsøkonom

Markedsføringøkonomuddannelsen er din adgang til den spændende verden af marketing og forretningsudvikling. Uddannelsen uddanner kompetente markedsføringøkonomer, der kan forstå og påvirke forbrugeradfærd, skabe effektive markedsstrategier og bidrage til virksomheders vækst.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for markedsanalyse, branding, kommunikation og digital marketing. Uddannelsen fokuserer også på praktiske projekter for at anvende færdigheder i virkelige forretningscases.

Markedsføringøkonomuddannelsen forbereder dig til at være proaktiv markedsføringsprofessionel med evnen til at skabe synlighed og værdi for virksomheder.

Studiestart: August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Multimediedesigner

Multimediedesigneruddannelsen er din indgang til den kreative verden af digitalt design og kommunikation. Uddannelsen uddanner kompetente multimediedesignere til at skabe visuelt imponerende og effektive digitale løsninger.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for grafisk design, webudvikling, brugeroplevelsesdesign og digital kommunikation. Uddannelsen integrerer også praktiske projekter, hvor du kan anvende dine kreative færdigheder i realistiske opgaver.

Multimediedesigneruddannelsen fokuserer på at forberede dig til at være dygtig designer og kommunikations specialist.

Studiestart: August

Sprog: Dansk/Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Produktionsteknolog

Produktionsteknologuddannelsen er din adgang til den spændende verden af avanceret produktionsstyring og teknologi. Uddannelsen uddanner kompetente produktionsteknologer, der kan optimere produktionsprocesser og sikre effektiv drift.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for produktionsmetoder, automatisering, kvalitetsstyring og supply chain management. Uddannelsen inkluderer også praktiske projekter, hvor du kan anvende dine færdigheder i virkelige produktionsmiljøer.

Produktionsteknologuddannelsen forbereder dig til at være erfaren teknolog og beslutningstager inden for produktionsindustrien.

Studiestart: August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Serviceøkonom

Serviceøkonomuddannelsen er din billet til en karriere inden for serviceindustrien. Uddannelsen uddanner kompetente serviceøkonomer, der kan håndtere udfordringer inden for serviceledelse og forretningsudvikling.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for servicekoncepter, kundeoplevelse, markedsføring og forretningsstrategi. Uddannelsen inkluderer også praktiske projekter, hvor du kan anvende dine færdigheder i virkelige servicevirksomheder.

Serviceøkonomuddannelsen forbereder dig til at være effektiv serviceprofessionel og strategisk beslutningstager.

Studiestart: August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Øverige

EASV

Innovation

Læs mere

EASV

Iværksætteri

Læs mere

EASV

Praktik i udlandet

Læs mere

Professionsbachelor

Erhvervsakademi SydVest er et dynamisk uddannelsesinstitution, der tilbyder et bredt udvalg af professionsbacheloruddannelser.

Med en pragmatisk tilgang til undervisning og et stærkt fokus på erhvervsrelevans får du et solidt grundlag for en succesfuld karriere inden for forskellige sektorer.

Uddannelsesporteføljen omfatter områder som byggeri, teknologi, finans, service, salg, marketing og medier.

Disse uddannelser kombinerer teoretisk viden med praktisk erfaring gennem praktikophold og projektarbejde. Denne integrerede tilgang sikrer, at du ikke kun tilegner dig viden, men også udvikler de nødvendige færdigheder og kompetencer til at udføre dit fag på et højt niveau.

EASV Esbjerg adskiller sig ved at samarbejde tæt med erhvervslivet og tilbyde dig en virkelighedsnær indsigt i dine fremtidige arbejdsområder. Dette bidrager til at gøre undervisningen praksisnær og relevant for de udfordringer, som fagfolk møder i dagens komplekse arbejdsmarked.

Bygningskonstruktør

Bygningskonstruktøruddannelsen er din adgang til den spændende verden af bygge- og anlægsbranchen. Uddannelsen uddanner kompetente bygningskonstruktører, der kan håndtere komplekse byggeprojekter og sikre bæredygtige løsninger.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for bygningskonstruktion, konstruktionsmetoder, bæredygtigt byggeri og projektledelse. Uddannelsen inkluderer også praktiske projekter, hvor du kan anvende dine færdigheder i realistiske byggesituationer.

Bygningskonstruktøruddannelsen forbereder dig til at være erfaren konstruktør og leder inden for bygge- og anlægssektoren.

Studiestart: Januar/August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Finansbachelor

Finansbacheloruddannelsen er din adgang til den komplekse og spændende verden af finansiel forvaltning og økonomi. Uddannelsen uddanner kompetente finanseksperter, der kan navigere i finansielle markeder, analysere investeringer og træffe strategiske økonomiske beslutninger.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for finansiel forvaltning, regnskabsanalyse, risikostyring og investeringsstrategier. Uddannelsen inkluderer også praktiske projekter, hvor du kan anvende dine færdigheder i realistiske finansielle scenarier.

Finansbacheloruddannelsen forbereder dig til at være en dygtig finansprofessionel og beslutningstager.

Studiestart: August 

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

International handel og markedsføring

International Handel og Markedsføring er din adgang til den globaliserede forretningsverden. Uddannelsen uddanner dig til, at kunne håndtere komplekse internationale handels- og markedsføringsudfordringer.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for international handel, markedsføring, forretningsudvikling og kulturforståelse. Uddannelsen inkluderer også praktiske projekter, hvor du kan anvende dine færdigheder i globale forretningsmiljøer.

International Handel og Markedsføring forbereder dig til at være effektiv global forretningsprofessionel

Studiestart: August 

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Softwareudvikling

Softwareudviklingsbacheloruddannelsen er din nøgle til den dynamiske verden af software og it-udvikling. Uddannelsen uddanner kompetente softwareudviklere, der kan skabe innovative og effektive løsninger til komplekse it-udfordringer.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for softwareudviklingsmetoder, programmeringssprog, systemarkitektur og projektledelse. Uddannelsen inkluderer også praktiske projekter, hvor du kan anvende dine færdigheder i virkelige udviklingssituationer.

Softwareudviklingsbacheloruddannelsen forbereder dig til at være en dygtig softwareprofessionel med evnen til at skabe innovative it-løsninger.

Studiestart: Januar/August

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Teknisk manager offshore

Teknisk Manager Offshore er din vej ind i ledelsen af tekniske projekter inden for offshore-industrien. Uddannelsen uddanner kompetente tekniske ledere, der kan håndtere komplekse tekniske udfordringer og projektstyring inden for offshore-sektoren.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for offshore-teknologi, projektledelse, sikkerhed og miljøforhold. Uddannelsen inkluderer også praktiske projekter, hvor du kan anvende dine færdigheder i realistiske offshore-scenarier.

Teknisk Manager Offshore forbereder dig til at være erfaren teknisk leder inden for offshore-industrien.

Studiestart: August

Sprog: Dansk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Webudvikling

Webudvikling er din adgang til den spændende verden af digital innovation og webteknologi. Uddannelsen uddanner kompetente webudviklere, der kan skabe effektive og brugervenlige webapplikationer.

Du får både teoretisk viden og praktisk træning inden for webudviklingsmetoder, programmeringssprog, brugergrænsefladedesign og databasehåndtering. Uddannelsen inkluderer også praktiske projekter, hvor du kan anvende dine færdigheder i realistiske webudviklingssituationer.

Webudviklingsbacheloruddannelsen forbereder dig til at være en dygtig webudvikler og digital innovatør.

Studiestart: August

Sprog: Engelsk

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER

Få et indbilk i dit kommende studieliv

Har du planer om at starte på din drømmeuddannelse i Esbjerg? 

Hos E.1 har vi skabt et inspirerende sted for dig som studerende. At være ny studerende, hvad enten du er ny i byen eller har boet her i flere år, så kan det være svært at kende til alle dine muligheder. Det er her, vi kommer ind i billedet! 

Vi hjælper dig nemlig med at finde hoved og hale i alt, når du bliver en del af Esbjergs studieliv. 

Beer tasting event at Esbjerg Streetfood
Beer tasting event at Esbjerg Streetfood
Bingo event at Esbjerg Streetfood
Bingo event at Esbjerg Streetfood

Forskning og innovation

Erhvervsakademi SydVest arbejder aktivt på at skabe ny viden og udvikle løsninger, der imødekommer aktuelle udfordringer i samfundet.

Gennem tæt samarbejde med lokale og nationale virksomheder skaber EASV broer mellem teori og praksis. Dette samspil sikrer, at den viden, der genereres gennem forskningsprojekter, er relevant og kan omsættes til handling inden for erhvervslivet. Med fokus på praktisk anvendelse og erhvervsrelevans trækker EASV på styrkerne fra både undervisnings- og erhvervssektoren for at skabe en synergi, der gavner begge parter.

Oplev verden

Erhvervsakademi SydVest åbner døre for spændende internationale oplevelser gennem muligheden for praktik i udlandet. Det giver dig en enestående chance for at kombinere din uddannelse med verdensomspændende erfaringer.

Praktik eller et semester i udlandet hos EASV tilbyder dig muligheden for at anvende din teoretiske viden i en global kontekst og opleve arbejdslivet i andre kulturer. Det styrker ikke bare dine faglige kompetencer, men udvider også din horisont for netop dine fremtidsmuligheder.

Gennem EASV’s netværk og samarbejder med virksomheder og organisationer på verdensplan får du adgang til forskellige brancher og erhvervssektorer. Denne internationale indsigt skaber ikke kun en bro mellem din studietid og professionel karriere, men bidrager også til din personlige udvikling.

Styrk dine fremtidsmuligheder

Med E.1 bygger vi bro mellem studerende og virksomheder med en lang række initiativer. Alle vores programmer kan findes på den digitale E.1-platform, hvor du kan møde og interagere med områdets virksomheder og få adgang til studiejobs, praktikpladser og projektsamarbejder.

Mentorprogram – Education Esbjerg (Foto: Christer Holte/Education Esbjerg).

Nyheder

Læs de seneste nyheder her!

Studiebolig

21 maj 2024

“Her er der bare en lækker udsigt over Esbjerg”.

Er du også ved at flytte hjemmefra eller på udkig efter en studiebolig? Det kan godt være overvældene og en jungle at finde frem til dit næste hjem. Derfor har vi taget ud til kommende og nuværende studerende i Esbjerg for at få lidt inspiration.

Studiebolig

21 maj 2024

“Jeg kan se lige over til mit supermarked”.

Er du på jagt efter en studiebolig? Det kan være en boligjungle at finde det helt rette hjem til at starte dit nye kapitel som studerende. Derfor har vi fundet lidt inspiration fra en nuværende studerende.

Studiebolig

21 maj 2024

“Der er ikke havudsigt, men det er rimelig centralt”.

Hvordan finder man en studiebolig til en overkommelige pris og tæt på studiet? Her kan du hører om Karolines overvejelser ift. valg af bolig, og hvad det betød for hende at flytte ind i god tid.

Kongekampen

13 maj 2024

Kongekampen 2024

Underneath the radiant sun, 300 students gathered at Kongekampen. Dodgeball battles ensued amidst laughter and cheers, as friendships blossomed. In this perfect weather, camaraderie flourished, making Kongekampen an unforgettable celebration of student life.

E ducation nergy