Login

Vi samarbejder med flere videregående uddannelsesinstitutioner om at oprette nye studieretninger og integrere eksisterende uddannelser i E.1 Konceptet

Allerede i 2023 vil studerende i Esbjerg få mulighed for at blive en del af E.1. For eksempel vil alle studerende mærke, at der er fokus på trivsel, virksomhedssamarbejde og digitale muligheder. Vi udvikler kontinuerligt rammerne i samarbejde med både uddannelsesinstitutioner, virksomheder og offentlige arbejdsgivere, for i fællesskab at levere både trivsel og faglighed af højeste kvalitet.  

Jura

Ny Jura uddannelse på SDU Esbjerg

Den nye jurauddannelse på SDU Esbjerg er blevet til i tæt samarbejde mellem private og offentlige arbejdspladser i Sydvestjylland, jurastudiet på SDU, samt Education Esbjerg.

Når SDU Esbjerg til september 2023 slår dørene op for op til 50 nye studerende, er der lagt vægt på stærk juridisk faglighed, nye læringsmetoder, trivsel under studieforløbet, og virksomhedssamarbejde med lokale arbejdsgivere.

Peter Kirk Larsen, Advokat og Managing Partner, Kirk Larsen & Ascanius siger:

”Hos Kirk Larsen & Ascanius har vi god erfaring med at tage unge ind tidligt i deres uddannelsesforløb. Sammen med mange af de andre virksomheder og offentlige arbejdspladser i området, bakker vi op om at bidrage til at uddanne de kommende generationer af jurister. Vi glæder os til at byde de studerende velkomne, og være med til at styrke deres jurafaglige såvel som personlige kompetencer.”

 

Power-to-x

Ny PtX uddannelse på vej

Aalborg Universitet arbejder sammen med Education Esbjerg og lokale samarbejdspartnere på at etablere en ny kandidatretning inden for Power-to-X og grønne brændstoffer i Esbjerg.

Kandidaten er en ny specialisering under civilingeniøruddannelsen i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) og bygger på AAU’s meget anerkendte problembaserede læringsmodel. Man kan som studerende således se frem til en international og stærk faglig kandidatuddannelse, hvor man kommer til at arbejde med emner som PtX-systemer, brændstoffer, energilagring, brint, CO2-fangst og kemisk konvertering.

Esbjerg er Danmarks Energimetropol, og er hjemsted for mange virksomheder fra energisektoren. Som studerende på Power-to-X kandidatuddannelsen får man derfor mulighed for at få en unik tilknytning til branchen.

Cand.merc

Ny cand.merc profil

Erhvervslivet i Esbjerg har behov for specialister i grøn omstilling og bæredygtighed. Education Esbjerg, SDU og virksomheder er derfor i gang med en ny uddannelsessatsning, der skal give fremtidens cand. merc.’ere kompetencerne til at løfte den opgave. Her kan flere elementer fra E.1 blive vigtige elementer.

David Dupont-Mouritzen, Projekt Direktør, HØST PtX Esbjerg siger f.eks.:

 ”I takt med at den grønne omstilling tager fart i Danmark, vil vi se en stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft med specialkompetencer, der kan understøtte processen. Fagligheder indenfor for eksempel jura, økonomi og humaniora skal være med til at binde fremtidens energilandskab og dets forskelligartede aktører sammen på tværs af brancher og sektorer. Her kan grønne cand. merc.’ere få en helt særlig rolle.

Inden for energisektoren kommer vi for eksempel til at se aftalegrundlag samt afregnings- og samarbejdsmodeller i udformninger, som vi knap nok kan forestille os i dag, og som vil kræve en solid brancheforståelse hos fremtidens økonomer. Tæt samarbejde med virksomheder under uddannelsen kan sikre, at de studerende er med på den hurtige udvikling.” 

E ducation nergy