Login

Education Esbjerg er sat i verden for at at styrke Sydvestjylland med uddannelse. Vi påvirker den politiske dagsorden — lokalt, regionalt og nationalt — og vi styrker vores netværk nationalt og internationalt, med det formål at understøtte gode ramme- og uddannelsesvilkår i Esbjerg og Sydvestjylland.

Vi arbejder med udvikling af nye uddannelseskoncepter og matchmaking i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at forbedre og forøge det nuværende uddannelsesudbud i området. Vi vil løfte barren og modsvare den lokale efterspørgsel efter arbejdskraft.

Som et led i det arbejde præsenterer vi nu en helt ny måde at tænke og udforme uddannelse på. Vi har skabt en ny uddannelsesplatformen, som har fået navnet: “E.1 – Curated education in one place”

E1 er en ny visionær uddannelsesplatform, hvor trivsel, virksomhedssamarbejde og digitalisering er de centrale byggesten: 

De fremtidige fysiske rammer for E.1 findes i vores vision for ‘Masterplan Esbjerg Strand’ tegnet af BIG – Bjarke Ingels Group. 

Her på sitet kan du læse mere om både uddannelseskonceptet og ‘Masterplan Esbjerg Strand’.

E ducation nergy