Login

Bedre trivsel giver bedre læring. Undersøgelser viser, at danske studerende mistrives, og der er behov for at designe nye løsninger, der bidrager til et sundt og meningsfuldt studieliv. E1 vil styrke de studerendes livskvalitet og mentale helbred gennem sammenhængende initiativer, der fremmer trivsel, fællesskab og læring. 

Trivsel

I E.1. bekæmper vi det, som truer de studerendes mulighed for at trives. Alle lærer bedre og har det bedre når vi sikrer optimale forudsætninger for et godt studieliv. Derfor er vores indsatser værdifulde for alle studerende – både dem som er flyvende og dem der oplever bump på vejen.

Fællesskab

Trivsel er ikke et individuelt anliggende men et fælles anliggende. Studerende trives kun, hvis det miljøet omkring dem er sundt og trygt. Og når de føler de høre til og indgår i stærke fællesskaber i og uden for studiet. Derfor er alle studerende i Esbjerg bidragydere til at Esbjerg er en god studieby.

Læring

Trivsel er en forudsætning for læring. Og trivsel skaber engagerede, modige og nysgerrige studerende, som kender deres værd. Studier, undervisning, eksamen, studiejobs, fritidsliv, familieliv er alt sammen arenaer, som er betydningsfulde for et godt studieliv. Vi ser ikke trivsel som noget man tanker op i fritiden, for at have ressourcer til studierne.

Trivselsfremmende initiativer

E.1’s trivselskoncept har 5 mål. Disse fem mål er pejlemærker for de aktiviteter vi udvikler og tilbyder studerende og uddannelsesinstitutioner.

Esbjergs studerende er modige, nysgerrige og ubekymrede

Vi skal skabe de bedste betingelser for at studerende mærker deres egen, indre lyst til at studere, lære nyt og knokle.

Vi skal fremme en kultur hvor studerende trygt udfordrer sig selv, stiller ”de dumme” spørgsmål, tager en chance og lærer af det uforudsete. Hvor målet ikke er at brilliere, men at lære.

Ved at fremme et ”Growth Mindset” blandt studerende skaber vi optimale betingelser for både trivsel og højt fagligt udbytte i læringskonteksten

Målet er også fordrende for E.1’s ambitioner for at flere studerende skal indgå i virksomhedssamarbejder.

Samhørighed, fællesskab og kollegaskab mellem studerede

Studerende i Esbjerg skal føle at de er en værdsat del af fællesskaber.

  • Gode faglige kollegaskaber med medstuderende
  • Faglige fællesskaber med fx undervisere og kollegaer i studiejobs/praktik
  • Netværk og relationer til studerende fra andre uddannelser
  • Trygge, nære relationer

Stærke fællesskaber og betydningsfulde relationer er en afgørende ressource i forhold trivsel, læring og udvikling – fagligt og personligt. Fællesskaberne skal ikke udelukkende basere sig på personlige præferencer og kemi (som i venskaber), men også om fælles faglige interesser, opgaver eller mål.

Håb for fremtiden

Studerende i Esbjerg skal føle sig trygge ved moderne uddannelses- og karrierevilkår. Og vide at deres uddannelses- og karrierevalg giver dem gode betingelser for at bidrage til fremtidens opgaver. De skal engagere sig i aktiviteter, der bringer dem tættere på svar på spørgsmål som:

  • ”Hvordan giver det her mening, i forhold til min fremtid?”
  • ”Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg har gang i det rigtige?”
  • ”Hvordan kan jeg bidrage med noget værdifuldt?”

Oplevelsen af at rykke sig

Studerende i Esbjerg skal have optimale betingelser for at mærke, at de rykker sig. At de lykkes med noget, som giver mening for dem selv. Men også mærker, at det har værdi for andre.

Vi skal hjælpe studerende med konkret at identificere faglig og personlig udvikling, men også at sætte mål, der matcher eget purpose og selvbestemmelse i forhold til uddannelse og personlig udvikling. Og endelig skal vi skabe betingelser for, at studerende oplever, at det de kan, er værdifuldt for andre. Det træder frem gennem fx tværfaglig samarbejder, projekt- og virksomhedssamarbejder.

En kultur, der fremmer positive oplevelser, tanker og følelser i hverdagen.

Vi skal skabe let adgang til de oplevelser og erfaringer, som fremmer positive følelser og tanker. Vi skal sætte fokus på de positive sider af studielivet, og fremme en kultur hvor sådanne oplevelser bliver prioriteret og værdsat.

Målet sigter på flere niveauer.

  1. Mulighed for oplevelser som umiddelbart giver positive følelser, fx: naturoplevelser, sport og motion, sociale aktiviteter, kulturoplevelser, fordybelse, mental ro.
  2. En klasserumskultur, hvor smil, venlighed og en positiv atmosfære er normen. Vi skal påvirke sproget, diskursen og kulturen mellem studerende i en trivselsfremmende retning.
  3. Studerendes evner til (individuelt og sammen) aktivt at tage vare på trivsel og udvikle værktøjer til at håndtere modgang.

Kontakt

Trivsel
DIRECTOR STUDENT LIFE

Kenneth Bjerre

DIRECTOR STUDENT LIFE

+ 45 26 78 84 00
keb@educationesbjerg.com

På barsel

Matias Strøm

EVENT MANAGER

E ducation nergy